top of page

KJØPSBETINGELSER - BYTTE OG RETUR

Kjøpsbetingelser til deg som handler hos Klubbnett.no
Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Klubbnett.no. Vi prøver å gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd på alle måter.

 

Parter

Selger er Klubbnett.no, Skandisport Nord AS Okkenhaugvegen 4, 7600 Levanger. Skandisport Nord AS er registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 914 129 699, telefon: 94064232, e-post: kontakt@klubbnett.no. Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din.

 

Bestillings- og avtale om kjøp
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi tar forbehold om at varer som tilbys kan være utsolgt eller utgått fra vår leverandør uten at lagerstatus er blitt oppdatert.

 

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Vi tilstreber samlet levering av dine varer, med det kan forekomme delleveringer på grunn av varens art eller lagerstatus.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk. Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser
Alle priser inkluderer merverdiavgift, men er eksklusiv frakt. Eventuelle prisendringer som skjer etter tidspunkt for bestilling, som ikke skyldes feil - får ikke tilbakevirkende kraft.

 

Betaling

  • Kortbetaling (Visa og MasterCard)

  • Vipps

 

Kortbetaling

Du kan betale med både VISA og MasterCard. Beløpet blir reservert i det bestillingen gjennomføres, og trukket fra kortet i det pakken sendes fra vårt lager.

 

Mobilbetaling 

Slik betaler du med Vipps i nettbutikken:

  • Velg vipps som betalingsmetode og legg inn mobilnummeret ditt

  • Sveip push-meldingen på mobilen for å godkjenne kjøpet

 

Tilbakebetaling
Tilbakebetalingen vil skje når returen er mottatt av oss og kontrollert for mangler. Betalingen utføres til det samme kortet og kortnummeret som betalingen ble utført fra. Det vil ta mellom 3 – 10 virkedager før tilbakebetalingen er inne på kortet. Dette gjelder både bruk av Visa, MasterCard.

 

Levering og forsinkelse

Din ordre vil bli sendt som brevpakke, og mest sannsynlig havne rett i din postkasse, men dette er basert på pakkens volum.

Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Levering er skjedd først når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

 

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

 

Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. I fristen inkluderes alle kalenderdager.

 

Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

 

Dersom du benytter deg av angreretten, blir du kun belastet med kostnadene ved å sende varen i retur, jf angrerettloven §15.

 

Viktig
Ta vare på emballasjen da denne skal benyttes ved retur av alle varer til selger. Dersom kjøper ikke har original emballasje, må han/hun skaffe annen passende emballasje for sikker forsendelse til selger. Ikke skriv direkte på emballasjen. Pakken må ikke sendes mot postoppkrav!

 

Hvis en vare som er returnert til oss grunnet feil eller mangler, ikke blir avdekket ved besiktelse av oss, vil varen bli returnert til kjøper med en skriftlig begrunnelse på avslaget om retur.

Ta kontakt med oss så snart som mulig og gjør avtale før du returnerer varer: kontakt@klubbnett.no

 

Tilpasning/personalisering av produkter - trykk
På det tidspunktet som et produkt er sendt til trykk, så er det ikke mulig å forandre størrelse på produktet eller utseende på trykk.

Produkter med trykk, kan ikke byttes eller returneres. Returretten bortfaller på det tidspunktet klubbnett.no setter produksjonen i gang, etter kundens ønske, jf. den norske Forbrukerkjøpsloven.

 

Konflikthåndtering

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

bottom of page