skogn_il_klubbhus.jpg

Generell Info

Hei, og velkommen til Skogn IL sin klubbkolleksjon.

 

Alle klubblogoer er inkludert prisen. Ønsker du navn/initialer på, så kan det legges til. Trykk av navn koster Kr 90,- og for trykk av initialer kommer et tillegg på Kr 45,-. Dette tillegges automatisk i produktprisen ved valg. I klubbpakkene er eventuelt trykk av navn og initialer inkludert i prisen. 

Denne siden er for medlemskjøp, ønsker dere lagbestilling, så finner dere kontaktinfo neder